Datenschutz

Gegevensbescherming

Klantenservice

+49 30 340 92 963

Maandag t/m vrijdag
9:00 - 18:00 uur

Zaterdag - Zondag Gesloten

Temptation Cancun Resort

Temptation Cancun Resort

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR als Engelse afkorting)

Volgens de basis dataregelgeving van de EU (EU – GDPR). Deze bescherming van gegevens is van toepassing vanaf 01/05/2018. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en verwerken deze gegevens dan ook conform de wettelijke beschermingsregels. Met de volgende informatie over gegevensbescherming zouden we u willen informeren over de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken. In het bijzonder willen we u laten weten op welke manier we uw gegevens verwerken en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Uw persoonlijke gegevens zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden na het verkrijgen van uw persoonlijke toestemming.

Wat zijn persoonlijke gegevens


Persoonlijke gegevens bestaan uit informatie die naar u persoonlijk kunnen verwijzen en die kan gebruikt worden om u te identificeren.

Wettelijkheid van verwerking (Artikel 6 EU-GDPR)

Uw persoonlijke gegevens zijn vereist op diverse punten om u te voorzien van één of meer diensten. We slaan uw gegevens op wanneer u een boeking doet op onze website of ons een boekingsverzoek verstuurt. We slaan uw gegevens ook op indien u ons telefonisch vraagt om een dienst te reserveren of wanneer u een telefonisch boekingsverzoek doet.

Het verwerken van uw gegevens is nodig om contractuele verplichtingen na te komen die verbonden zijn aan en aan de basis liggen van het boeken van uw aanvraag. Zonder deze gegevens kunnen we meestal de boeking niet volledig afronden of zullen we niet in staat zijn om een bestaand contract correct uit te voeren waardoor we het moeten beëindigen. Als onderdeel van onze zakelijke relatie dient u enkel de persoonlijke gegevens aan te leveren die nodig zijn om deze zakelijke relatie op te starten, te onderhouden en te beëindigen of de gegevens die we wettelijk verplicht zijn om bij te houden.

Geautomatiseerde indivuele beslissingen

In overeenstemming met Artikel 22 van de EU GDPR gebruiken we in principe geen automatische beslissingssystemen of profiling om de zakelijke relatie op te starten en te onderhouden.

Verwerking van speciale categorieën (Artikel 9 EU GDPR)

We doen niet aan het verwerken of opslaan van persoonlijke gegevens op basis van raciale of etnische origine, politieke meningen, religies of ideologisch geloof, genetische data, gezondheidsgegevens, gegevens met betrekking tot het seksleven of seksuele voorkeur.

Welke persoonlijke gegevens hebben we nodig en dewelke slaan we op?


Bij een boeking doen we navraag naar en de opslag van volgende gegevens: 

Je eerste en laatste naam, je adres, je mailadres en je telefoonnummer. In geval van een boeking kunnen we ook gezondheidsinformatie vragen om ongevallen te voorkomen en om reizigers te beschermen, volgende zaken worden niet opgeslagen: mate van fysieke handicap, pass voor ernstig gehandicapten, voedselintoleranties, allergieën, zwangerschappen

Bij een vraag tot boeking houden we uw voor- en achternaam bij, net als uw emailadres en uw telefoonnummer.

Wanneer u ons vraagt om een vlucht te boeken voor u en u reist naar een land waar de regelgeving uitgebreide passagiersdata vraagt van reizigers hebben we u voornaam, tussenvoegsels, en achternaam nodig zoals vermeld op uw paspoort net als uw paspoortnummer, geldigheidsdatum van het paspoort, land van uitgifte, nationaliteit en geboortedatum.

De volgende landen hebben paspoortinformatie van elke reiziger nodig voor vertrek: Australië, Oostenrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland, Bahrein, Italië, Zwitserland, Bangladesh, Japan, Spanje, Brazilië, Canada, Sri Lanka, China, Qatar, Zuid-Afrika, Duitsland, Korea, Tsjechië, Groot-Brittannië, Malta, VS, India, Nederland, Cyprus, Indonesië.

Volgens Amerikaans recht ontvangt het Amerikaanse Departement van Binnenlandse Veiligheid (DHS) reis- en boekingsinformatie, zogenaamde, passagierslijsten (PNR), van vliegtuigmaatschappijen voor vertrek. Dit is van toepassing voor vluchten naar, van of via de Verenigde Staten. Het hoofddoel van deze gegevens is het bestrijden van terrorisme en andere ernstige misdaden. Deze PNR’s worden gedurende 3 jaar en 6 maanden opgeslagen en kunnen aan andere autoriteiten overgemaakt worden. Deze gegevens worden aangevuld door gegevens van uw paspoort, de Advanced Passenger Information (API). Een gedetailleerde verklaring omtrent het gebruik van uw gegevens kan gevonden worden in Beslissing 2004/535/EC van de Europese Commissie.

Vrijgeven van informatie aan derde partijen

We maken uw persoonlijke gegevens over aan derde partijen bij het aanleveren van diensten. Hierbij inbegrepen zijn luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, hotels, aanbieders van vakantie-appartementen, verzekeringsmaatschappijen, tour- en transferbedrijven en credit card bedrijven.


We verzekeren u dat we uitsluitend gegevens aan derde partijen overmaken die nodig zijn voor het aanleveren van een dienst. We maken gegevens enkel over aan bedrijven die we zelf kennen.

Daarenboven zullen we vragen naar bankgegevens en/of credit card gegevens maar deze informatie zal nooit opgeslagen worden door ons. Wanneer een boeking op onze website of langs telefonische weg vereist dat u onmiddellijk betaalt voor een geboekte dienst zullen we u doorsturen naar een externe betalingsdienst.

Welke gegevens geven wij door aan derden

Wij moeten uw gegevens aan derden doorgeven om een dienst te kunnen verlenen.
Luchtvaartmaatschappijen geven uw voor- en achternaam, uw adres, uw geboortedata, telefoonnummer, evenals uw bank- of creditcardgegevens door.

Huurautoverhuurder wij sturen uw voor- en achternaam, evenals uw geboortedatum, hotels, aanbieders van vakantie-appartementen, ontvangen uw voor- en achternaam van ons. Touroperators en transferbedrijven ontvangen van ons uw voor- en achternaam en telefoonnummer. Creditcardmaatschappijen wij verzenden uw creditcardgegevens, uw voor- en achternaam. Verzekeringsmaatschappijen ontvangen uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres en verjaardag.

Uw instemming tot het opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met Artikel 7 van het EU-GDPR is uw toestemming vereist voor het verwerken, het opslaan en het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens. U geeft ons deze toestemming voor specifieke doeleinden wanneer u gegevens aan ons overmaakt. U kan uw toestemming op eender welk ogenblik intrekken en dit met onmiddellijke ingang. Dit geldt eveneens voor toestemmingen die u ons voor het ingaan van het EU-GDPR (dit is voor 25 mei 2018) heeft gegeven. De intrekking is enkel van toepassing voor toekomstige verwerking, niet voor processen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

U heeft het recht om op eender welk moment en zonder kosten informatie te ontvangen in verband met Artikel 15 van het EU-GDPR en §34 van de Federal Data Protection Act (BDSG) over uw persoonlijke informatie die door ons opgeslagen wordt. Bijkomend heeft u op eender welk moment het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen in overeenstemming met Artikel 17 van het EU-GDPR of § 35 BDSG, het blokkeren of verbeteren in overeenstemming met Artikel 16 van het EU-GDPR, het beperken van de verwerking in overeenstemming met Artikel 18 van het EU-GDPR en het overmaken van gegevens in overeenstemming met Artikel 20 van het EU-GDPR.

Aanvullend heeft u het recht om in beroep te gaan bij een autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming conform Artikel 77 van het EU-GDPR of § 19 BDSG. Dit heeft geen betrekking op gegevens die niet in overeenstemming zijn met wettelijke bepalingen, in het bijzonder facturatie- of accountinggegevens. U verzekert ons dat wanneer u ons gegevens van een andere reiziger bezorgt u de uitdrukkelijke toestemming heeft van deze persoon om deze persoonlijke gegevens aan ons te bezorgen.

Afwegen van belangen

Uw gegevens kunnen gebruik door ons of door derde partijen gebruikt worden om wettelijke belangen te verdedigen. Dit kan gebeuren voor volgende doeleinden: Accounting doeleinden (externe provider). Verzekeren van IT-veiligheid en IT-ontwikkeling (extern en intern) Advertentie- en marketingdoelen (extern en intern)

Hoe lang zullen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen?

Uw persoonlijke gegevens van boekingsaanvragen, per telefoon, email of via onze website zullen volledig verwijderd worden na 6 maanden. Hierbij inbegrepen zijn uw voor- en achternaam, uw emailadres, uw telefoonnummer, alle informatie over de 2e reiziger en alle mails. Alle overige gegevens zullen opgeslagen worden in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven periodes en vervolgens verwijderd worden. We zullen u in alle geval schriftelijk informeren met betrekking tot de wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Wettelijke verplichtingen

We zijn gehouden aan diverse wettelijke verplichtingen zoals de commerciële en belastingsgerelateerde bewaartermijnen in overeenstemming met de Duitse wetgeving. In overeenstemming met § 257 van het HGB* zijn we verplicht om alle gegevens met betrekking tot uw boeking op te slaan om in staat te zijn onze boekhouding volledig te houden en ook om alle relevante belastingsgerelateerde informatie te kunnen voorzien conform § 147 van de AO*. *AO = belastingswetgeving HGB = wetgeving koophandel

Overmaken van uw persoonlijke gegevens aan derde landen

We zullen uw gegevens enkel overmaken aan landen buiten de Europese Unie indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en verwerken van bestelde diensten of indien het wettelijk voorgeschreven is of indien u ons uw toestemming heeft gegeven (bvb. voor lange-afstandsreizen).

Veiligheid

Uw gegevens worden versleuteld overgemaakt van uw computer naar onze server en omgekeerd via het internet met een 128 TLS encryptie (Transport Layer Security) of beter gekend als SSL (Secure Socket Layer). U kan dit herkennen aan het gesloten slotje in de status bar van uw browser en de url begint met https://

Cookies

We gebruiken momenteel geen cookies op onze websites.

Logbestanden

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt wordt zogenaamde gebruiksinformatie tijdelijk opgeslagen als een protocol op onze webserver. Deze dataset bestaat uit de pagina van waaruit het bestand was aangevraagd, de naam van het bestand op de datum en tijd van de query De hoeveelheid getransfereerde data de toegangsstatus (bestand getransfereerd, bestand niet gevonden) Type van gebruikte webbrowser IP-adres van de bevragende computer, afgekort op zo’n wijze dat een persoonlijke link niet kan gemaakt worden. Data over individuen of hun individueel gedrag wordt niet verzameld. De data zal verwijderd worden om middernacht op het einde van de dag.

Plug-ins voor sociale media

Wij gebruiken geen socila media plug-ins meer op onze websites

Nieuwsbrief

Als u graag nieuwsbrieven van ons wil ontvangen hebben we een emailadres van u nodig. We hebben hierbij geen andere gegevens nodig.
U zal een bevestigingsmail ontvangen met een activeringslink. Als u op de activeringslink klikt zal u emailadres ingegeven worden in ons nieuwsbrievensysteem. We gebruiken dit emailadres exclusief voor het versturen van de nieuwsbrieven en geven het niet door aan derde partijen.

U kan zich op eender welk ogenblik uitschrijven van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld via de link ‘uitschrijven nieuwsbrief’ in de nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief bevat afbeeldingen die ons toelaten om te weten of en wanneer een mail werd geopend. Zelfs wanneer er op een link geklikt wordt in de nieuwsbrief slaan we deze informatie op. We weten echter niet wie een nieuwsbrief geopend heeft of wie op welke link heeft geklikt. We gebruiken deze statistische informatie enkel zonder persoonlijke referenties om onze nieuwsbrieven en aanbiedingen te optimaliseren om de interesses van onze klanten beter te leren begrijpen.

Hotelbeoordelingen


Vanaf het moment dat u heeft geboekt zal u een email van ons ontvangen met daarbij een link naar een reviewpagina van het hotel. De rating van het hotel is volledig anoniem. Uw persoonlijke gegevens zullen niet gepubliceerd worden. Uw emailadres zal bijgehouden worden voor een periode van 3 maanden tenzij u de vouchercode die u van ons ontvangt voor het einde van deze periode van 3 maanden ingewisseld heeft. In dit geval zal uw emailadres meteen verwijderd worden.

Uw rechten


U heeft op elk moment het recht om te protesteren tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens (Artikel 21 EU-GDPR). Wanneer u bezwaren heeft zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen (Artikel 16 EU-GDPR), om hieromtrent geïnformeerd te worden (Artikel 15 EU-GDPR) en te verwijderen (Artikel 17 EU-GDPR). U heeft eveneens het recht tot het overmaken van de gegevens (Artikel 20 EU-GDPR).

Alle gegevens kunnen aangevochten worden bij de bevoegde toezichthoudende overheid wanneer hij of zij vindt dat het verwerken van gegevens die op hem of haar betrekking hebben een overtreding zijn van de wet met betrekking tot de bescherming van gegevens. Het recht op bezwaar kan in het bijzonder gericht worden aan de toezichthoudende overheid van uw land of van de locatie waar de inbreuk plaatsvindt. Een actuele lijst van de bevoegde toezichthoudende overheden kan hier gevonden worden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Om uw toestemming tot het gebruik van uw gegevens in te trekken, om het verwijderen, aanpassen of blokkeren van de informatie te vragen kan u ons een email sturen of ons opbellen. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is de exploitant van deze website:

BlueFields GmbH

Ufnaustrasse 11

10553 Berlin 
Germany
Richt rechtstreekse vragen aan de data protection officer:
info@blue-fields.de
Of een uitgeschreven versie naar het bovenstaande adres.

Dit privacybeleid is geldig vanaf 15.05.2018

  • Logo Desire Riviera Maya Resort
  • Logo Temptation Cancun Resort
  • Desire Pearl Resort